21.07.02

A kort film som för­kla­rar någ­ra av idéer­na bakom vår och Sme­kab City­li­fes utom­husmö­bel ”Filt”, som snart lan­se­ras, kan ses här:

https://www.smekabcitylife.se/filt-lansering/

21.06.02

Vi hjäl­per Rebec­ca och Tim med om- och till­bygg­nad av deras 30-tal­s­vil­­la i Lilläng­en. Bygg­lov är inskic­kat till Nac­ka Kommun.

21.06.01

Vi väl­kom­nar Char­lie Tom­lin­son till Blank! Char­lie har tidi­ga­re arbe­tat hos West Archi­tectu­re i Lon­don och är utbil­dad vid Kingston School of Art och Lon­don Met­ro­po­li­tan University.

21.05.25

Bygg­lov har bevil­jats för vår reno­ve­ring och påbygg­nad till en fun­kis­vil­la i Edsvi­ken. Arbe­tet fort­sät­ter under hösten.

21.07.02

A kort film som för­kla­rar någ­ra av idéer­na bakom vår och Sme­kab City­li­fes utom­husmö­bel ”Filt”, som snart lan­se­ras, kan ses här:

https://www.smekabcitylife.se/filt-lansering/

21.06.02

Vi hjäl­per Rebec­ca och Tim med om- och till­bygg­nad av deras 30-tal­s­vil­­la i Lilläng­en. Bygg­lov är inskic­kat till Nac­ka Kommun.

21.06.01

Vi väl­kom­nar Char­lie Tom­lin­son till Blank! Char­lie har tidi­ga­re arbe­tat hos West Archi­tectu­re i Lon­don och är utbil­dad vid Kingston School of Art och Lon­don Met­ro­po­li­tan University.

21.05.25

Bygg­lov har bevil­jats för vår reno­ve­ring och påbygg­nad till en fun­kis­vil­la i Edsvi­ken. Arbe­tet fort­sät­ter under hösten.