21.07.02

A kort film som förk­larar några av idéer­na bakom vår och Smekab Citylifes utomhus­mö­bel ”Filt”, som snart lanseras, kan ses här:

https://www.smekabcitylife.se/filt-lansering/

21.06.02

Vi hjälper Rebec­ca och Tim med om- och till­byg­gnad av deras 30-talsvil­la i Lil­län­gen. Byg­glov är ins­kick­at till Nac­ka Kommun.

21.06.01

Vi välkom­nar Char­lie Tom­lin­son till Blank! Char­lie har tidi­gare arbe­tat hos West Archi­tec­ture i Lon­don och är utbil­dad vid Kingston School of Art och Lon­don Met­ro­pol­i­tan University.

21.05.25

Byg­glov har bevil­jats för vår ren­over­ing och påbyg­gnad till en funkisvil­la i Edsviken. Arbetet fort­sät­ter under hösten.

21.07.02

A kort film som förk­larar några av idéer­na bakom vår och Smekab Citylifes utomhus­mö­bel ”Filt”, som snart lanseras, kan ses här:

https://www.smekabcitylife.se/filt-lansering/

21.06.02

Vi hjälper Rebec­ca och Tim med om- och till­byg­gnad av deras 30-talsvil­la i Lil­län­gen. Byg­glov är ins­kick­at till Nac­ka Kommun.

21.06.01

Vi välkom­nar Char­lie Tom­lin­son till Blank! Char­lie har tidi­gare arbe­tat hos West Archi­tec­ture i Lon­don och är utbil­dad vid Kingston School of Art och Lon­don Met­ro­pol­i­tan University.

21.05.25

Byg­glov har bevil­jats för vår ren­over­ing och påbyg­gnad till en funkisvil­la i Edsviken. Arbetet fort­sät­ter under hösten.