Vi hjäl­per Rebec­ca och Tim med om- och till­bygg­nad av deras 30-tals­vil­la i Lilläng­en. Bygg­lov är inskic­kat till Nac­ka Kommun.