Vi hjälper Rebec­ca och Tim med om- och till­byg­gnad av deras 30-talsvil­la i Lil­län­gen. Byg­glov är ins­kick­at till Nac­ka Kommun.