Ni är änt­li­gen Filt i pro­duk­tion och de förs­ta möb­ler­na har beställts för mon­tage under våren! Vi ser fram emot att se den i våra stads­rum de kom­man­de åren!