Blank höll en före­läs­ning på Kung­li­ga Konst­hög­sko­lan arran­ge­rad av Stock­holms Arki­tekt­för­e­ning. Före­läs­ning­en om vårt arbe­te har titeln Förtydliganden.
Se live­sänd­ning från den 8 april 2021 här: https://www.youtube.com/watch?v=Asgz–FSAqU

här