• NameNYBOHOV STUDIOS
  • LocationLILJEHOLMEN, STOCKHOLM
  • ProgramHOUSING
  • Year2016
  • StatusPROPOSAL
  • ClientÖrebro kommun
  • Size2350 M2

Nybohov is a large-scale sculptural housing development in southern Stockholm built in the early sixties. Nybohov Studios is a proposed addition to the existing structure where a slim housing tower rests on a larger parking plinth. The building sits on the border to the forest covering the slope down to Lake Mälaren with extraordinary views over Stockholm.

The building houses 36 apartments, mostly small studios and one-room apartments. The plinth is sunk into the sloping landscape letting the roof function as entrance area and courtyard for the tenants.

//

Nybohov är ett storskaligt skulpturalt bostadsområde i södra Stockholm byggt på det tidiga sextiotalet. Nybohov Studios är ett förslag på tillägg till den befintliga strukturen där ett kompakt punkthus placeras på en sockel av parkering. Byggnaden är placerad på gränsen mot den skog som växer i norrslänten ned mot sjön Trekanten med oslagbar utsikt över Stockholm.

Huset rymmer 36 lägenheter, mestadels små ettor och tvåor. Sockeln är inskjuten i det sluttande landskapet vilket låter dess tak fungera som entréyta och gård för de boende.

Info