Holy Greens K17

Pro­gram:
Plats
År:
Status:
Kund:
Restau­ra­n­in­red­ning
Kungs­ga­tan, Stockholm
2018
Färdigställt
Holy Greens

Kungs­ga­tan i Stock­holm har under sena­re år genom­gått en upp­rust­ning för att åter­få något av sin ursprung­li­ga glans. Som en del i den utveck­ling­en har Holy Gre­ens valt att eta­ble­ra sig på Kungs­ga­tan 17 i en bygg­nad ritad av Ivar Ten­gbom 1917.

I sam­band med reno­ve­ring­en av restau­rang­lo­ka­len reno­ve­ra­des även huset i sin hel­het där bland annat bot­ten­vå­ning­ens sto­ra glas­par­ti­er återinstallerats.

Loka­len är lång­smal med kort­si­dan mot gatan. Sto­ra rek­tangu­lä­ra betong­pe­la­re delar in rum­met och mar­ke­rar den väl till­tag­na tak­höj­den. Inred­ning­en cen­tre­rar kring ett par sto­ra rums­ska­pan­de möb­ler i ek som orga­ni­se­rar rum­met och logisti­ken. Pelar­na lyfts fram genom att kläs i karak­tärs­fullt mörk­grönt kakel.

Foto: Tek­la Eve­li­na Severin