• NameFilt
  • LocationStockholm, Sweden
  • Program Outdoor furniture
  • Year2020
  • StatusCompetition, 1st Prize
  • Size5m2

Info

Filt is a generous and permissive platform for life in the public sphere. Like a picnic blanket it creates a place, a sense of togetherness.

It is free for all to use in the way that fits them and is based on a faith in the citizens latent creativity and good will. Formally Filt aims at a neutral expression, to be a background and a support for human activity rather than an object to be admired. A piece of democratic everyday furniture.

//

Filt är en generös och tillåtande plattform för livet i det gemensamma rummet. Likt en
picnicfilt på en upptrampad gräsmatta skapar den, med ett enkelt grepp, en plats, en
samhörighet.

Den är fri för alla att använda på det sätt det passar dem och bygger på en tilltro till människors inneboende kreativitet och goda vilja. Formmässigt eftersträvar Filt ett neutralt
uttryck: att vara en bakgrund och ett understöd till mänsklig aktivitet snarare än ett
objekt att beundras. En demokratisk vardagsmöbel.