LILJEHOLMEN APARTMENT

Pro­gram:
Plats
År:
Sta­tus:
Kund:
Lägenhetsinteriör
Lil­je­hol­men, Stockholm
2016
Färdigställt
Privat 

Lä­gen­hets­om­vand­ling av 60-talslä­gen­het i Lil­je­hol­men. Multi­funk­tio­nella fasta möb­ler ut­förda i blå­la­se­rad ply­wood och mdf lac­ke­rad i olika ny­an­ser av blått.