LILJEHOLMEN APARTMENT

Program:
Plats
År:
Status:
Kund:
Lägen­hets­in­te­ri­ör
Lil­je­hol­men, Stockholm
2016
Färdigställt
Privat

Lägen­hets­om­vand­ling av 60-talslä­gen­het i Lil­je­hol­men. Multi­funk­tio­nel­la fas­ta möb­ler utför­da i blå­la­se­rad ply­wood och mdf lac­ke­rad i oli­ka nyan­ser av blått.