21.05.25

Bygg­lov har be­vil­jats för vår re­no­ve­ring och på­bygg­nad till en fun­kis­villa i Edsvi­ken. Ar­be­tet fort­sät­ter un­der hösten.

21.06.01

Vi väl­kom­nar Char­lie Tom­lin­son till Blank! Char­lie har ti­di­gare ar­be­tat hos West Ar­chi­tecture i Lon­don och är ut­bil­dad vid Kingston School of Art och Lon­don Met­ro­po­li­tan University.

21.06.02

Vi hjäl­per Re­becca och Tim med om- och till­bygg­nad av de­ras 30-tal­s­villa i Lillängen. Bygg­lov är in­skic­kat till Nacka Kommun.

21.07.02

A kort film som för­kla­rar några av idéerna bakom vår och Sme­kab Ci­ty­li­fes ut­om­husmö­bel ”Filt”, som snart lan­se­ras, kan ses här: https://www.smekabcitylife.se/filt-lansering/