Bygg­lo­vet för vårt pro­jekt “Archi­pe­la­go Houses”, en sam­ling addi­tio­ner till ett befint­ligt hus på Värm­dö, har god­känts! Pro­jek­tet består av fyra delar: en påbygg­nad av det befint­li­ga huset, ett pool­hus, en gäst­stu­ga och en carport.