A kort film som för­kla­rar någ­ra av idéer­na bakom vår och Sme­kab City­li­fes utom­husmö­bel ”Filt”, som snart lan­se­ras, kan ses här:

https://www.smekabcitylife.se/filt-lansering/