Vi väl­kom­nar Char­lie Tom­lin­son till Blank! Char­lie har tidi­ga­re arbe­tat hos West Archi­tectu­re i Lon­don och är utbil­dad vid Kingston School of Art och Lon­don Met­ro­po­li­tan University.