• NameNYBOHOV STUDIOS
  • LocationLILJEHOLMEN, STOCKHOLM
  • ProgramHOUSING
  • Year2016
  • StatusPROPOSAL
  • ClientÖrebro kommun
  • Size2350 M2

Nybohov is a large-scale sculptural housing development in southern Stockholm built in the early sixties. Moreover, the project is a proposed addition to the existing structure where a slim housing tower rests on a larger parking plinth. The building sits on the border to the forest covering the slope down to Lake Mälaren with extraordinary views over Stockholm.

The building houses 36 apartments, mostly small studios, and one-room apartments. The plinth is sunk into the sloping landscape letting the roof function as an entrance area and courtyard for the tenants. Besides, a cross-plan with four apartments per floor and corner balconies create the preconditions for the apartment plans and the strict façade treatment. However, the orientation of the balconies create dislocations in the façade grid and give the different facades unique expressions.

//

Nybohov är ett storskaligt skulpturalt bostadsområde i södra Stockholm byggt på det tidiga sextiotalet. Vårt förslag, Nybohov Studios, är ett tillägg till den befintliga strukturen där ett kompakt punkthus placeras på en sockel av parkering. Byggnaden är placerad med oslagbar utsikt över Stockholm på randen mot den skog som växer i norrslänten ned mot sjön Trekanten.

Huset rymmer 36 lägenheter, mestadels små ettor och tvåor. Sockeln är inskjuten i det sluttande landskapet vilket låter dess tak fungera som entréyta och gård för de boende. En korsplan med fyra lägenheter per plan och balkonger i hörnen skapar förutsättningarna för planlösningarna och den strikt hållna fasadgestaltningen där balkongernas orientering skapar förskjutingar i fasadstrukturen och ger de olika fasaderna unika uttryck.

Info