21.06.02

21.06.02

Vi hjäl­per Re­becca och Tim med om- och till­bygg­nad av de­ras 30-tals­villa i Lillängen. Bygg­lov är in­skic­kat till Nacka Kommun.

21.06.01

21.06.01

Vi väl­kom­nar Char­lie Tom­lin­son till Blank! Char­lie har ti­di­gare ar­be­tat hos West Ar­chi­tecture i Lon­don och är ut­bil­dad vid Kingston School of Art och Lon­don Met­ro­po­li­tan University.

21.05.25

21.05.25

Bygg­lov har be­vil­jats för vår re­no­ve­ring och på­bygg­nad till en fun­kis­villa i Edsvi­ken. Ar­be­tet fort­sät­ter un­der hösten.