Vi välkom­nar Char­lie Tom­lin­son till Blank! Char­lie har tidi­gare arbe­tat hos West Archi­tec­ture i Lon­don och är utbil­dad vid Kingston School of Art och Lon­don Met­ro­pol­i­tan University.