• NameBERGS GÅRD
  • LocationNACKA, STOCKHOLM
  • ProgramMASTERPLAN
  • Year 2017-2019
  • StatusPLAN PROGRAM
  • ClientNACKA KOMMUN
  • Size200 000 M2
  • ConsultantsUrbio, Klas tham,  Måns tham arkitektkontor

Following our win in Europan 13 in 2015 we are developing a urban plan for Bergs Gård in collaboration with Nacka Municipality. The old oil harbor will leave room for 2000 new housing units, preschools, services and sports facilities. Our plan seeks to protect the parts of the archipelago landscape left untouched by the oil harbor and develop a dense structure that handles the dramatic topography in a sensitive manner.

//

Efter vår vinst i Europan 13 2015 utvecklar vi tillsammans med Nacka Kommun ett planprogram för Bergs Gård. Den gamla oljehamnen ska lämna plats för 2000 nya bostäder, förskolor, service och idrottsanläggningar. Vår plan söker skydda de delar av skärgårdslandskapet som lämnats obebyggda av oljehamnen och utveckla en tät struktur som hanterar platsens dramatiska topografi på ett känsligt sätt.

Info