• NameÄlmhult studio
  • LocationÄlmhult, SmÅland
  • ProgramSingle Family House
  • Year2018
  • StatusProposal
  • ClientPrivate
  • Size65 m2

IKEA,s long-term commitment to its headquarters in Älmhult has led to an influx of highly skilled incomers from around the world. A couple of Londoners has settled down in the small village of Liatorp. They want to build a small house studio where they can work, house friends and family and arrange workshops.

Our proposal is built on a simple plan structure where the different desired functions are placed after each other resulting in a long and narrow body. A loft above the bedroom and bathroom contain a set of extra sleeping spaces.

The buildings simple volume ties it to the agrarian warehouses of the area. It is carried out in CLT elements clad in facade plywood and a sinus-corrugated sheet metal roof. It is reached via big sliding doors towards the garden which are mirrored on the backside opening the building to a small forested area.

//

IKEA:s beslut att satsa långsiktigt på sin verksamhet i Älmhult har lett till en tillströmning av högkvalificerad arbetskraft från hela världen. Ett londonpar har bosatt sig i den lilla byn Liatorp utanför Älmhult och vill bygga ett litet hus där de kan arbeta, husera familj och vänner och arrangera workshops.

Vårt förslag bygger på en enkel planstruktur där de olika önskade funktionerna placeras efter varandra i fil vilket ger en långsmal byggnadskropp. Ett loft ovanför sov- och badrumsdelen innehåller ett antal extra sängplatser.

Byggnadens enkla volym knyter an till den agrart präglade komplementbebyggelsen i området. Byggnaden utförs med en stomme av massivträelement klädda med fasadplywood och ett tak i sinuskorrugerad plåt. Det nås via ett stort skjutglasparti som öppnar huset mot trädgården och som speglas i ett likadant parti mot baksidans skogsdunge.

Info