BLANK Arkitekter is an architecture practice based in Stockholm, Sweden. The practice was founded in 2018 by Linnéa Holmberg and Kalle Zetterholm and is working with spatial issues across scales and programs.

We listen and draw and model and discuss in search of a clarity that can harbor the messiness and contradictions of contemporary life. We work with private clients, companies and municipalities to create fantastic buildings, interior and masterplans.

Linnéa Holmberg and Kalle Zetterholm are bringing with them experience from a broad range of projects in all phases ranging from masterplans to housing and interiors. Linnéa most recently comes from aBlast Arkitekter that she ran between 2010 and 2018. Previously she has been working as a teacher at the School of Architecture at KTH in Stockholm. Kalle comes from two years running Society Arkitektkontor. Previously they have experience working for some of Sweden’s leading architecture practices.

//

BLANK Arkitekter är ett arkitektkontor baserat i Stockholm. Kontoret grundades 2018 av Linnéa Holmberg och Kalle Zetterholm och arbetar brett med rumsliga frågor i olika skalor och sammanhang.

Vi lyssnar och ritar och modellerar och diskuterar med målet att hitta tydliga rumsliga lösningar som kan rymma vardagens stökighet och motsägelser. Vi arbetar med privatpersoner, företag och kommuner för att skapa fantastiska byggnader interiörer och planer.

Linnéa Holmberg och Kalle Zetterholm bär med sig en bred erfarenhet inom stadsplanering, bostadsarkitektur och inredning. Linnéa kommer från aBlast Arkitekter som hon drev mellan 2010 och 2018. Hon har tidigare även varit verksam som lärare vid Arkitekturskolan KTH. Kalle kommer från att ha drivit Society Arkitektkontor de senaste två åren. Båda har lång tidigare erfarenhet från flera av Sveriges ledande arkitektkontor.