21.06.02

Vi hjäl­per Re­becca och Tim med om- och till­bygg­nad av de­ras 30-tals­villa i Lillängen. Bygg­lov är in­skic­kat till Nacka Kommun.

Leave a comment