21.06.01

Vi väl­kom­nar Char­lie Tom­lin­son till Blank! Char­lie har ti­di­gare ar­be­tat hos West Ar­chi­tecture i Lon­don och är ut­bil­dad vid Kingston School of Art och Lon­don Met­ro­po­li­tan University.

Leave a comment