21.05.25

Bygg­lov har be­vil­jats för vår re­no­ve­ring och på­bygg­nad till en fun­kis­villa i Edsvi­ken. Ar­be­tet fort­sät­ter un­der hösten.

Leave a comment